วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

สนับสนุนของรางวัล มหกรรมวันช้างไทย 260 ปี จังหวัดสุรินทร์

        สนับสนุนของรางวัล มหกรรมวันช้างไทย 260 ปี จังหวัดสุรินทร์

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท นำส่งสนับสนุนของรางวัล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการของคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการสอยดาว ที่อำเภอปราสาทได้รับมอบหมายจากจังหวัด มหกรรมวันช้างไทย (260 ปี จังหวัดสุรินทร์) ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่….